De Leijen, aanleg rotonde
2014-2015


Ter voorbereiding van de ondertunneling van het spoor over de Leijenseweg is in oktober 2014 begonnen met het vervangen van bestaande T-kruising Massijslaan-Leijenseweg door een rotonde

(Attentie, meest recente verslagen staan nu bovenaan!)


Week 13 / maart 2015, de laatste loodjes, beplanting, toplaag en markeringen

Foto's: Rob Sondaar

De rotonde op 27 maart, zo goed als klaar, op een enkel zebrapad na. Het ziet er schitterend uit.

Maandag 23 maart begonnen de laatste werkzaamheden aan- en rond de rotonde. Deze foto is van 24 maart net als de volgende 7 foto's. Dat was even te krap voor deze bus. Een verkeersrregelaar snelt te hulp.

De werkzaamheden waren ruim van te voren en overduidelijk aangekondigd. De BIGA uit Zeist heeft al voor nieuwe beplanting in de meeste bermen gezorgd.

Het doodlopende fietspad dat eindigt bij de Plus.

Links wordt nog aan de bermbeplanting gewerkt.

Links: Wachtend verkeer op de linker weghelft, terwijl de rechterhelft wordt geasfalteerd.

Nu de andere weghelft nog. Aansluiting van nieuw - op oud asfalt wordt voorbereid.

Een freesmachine aan het werk.

Foto van 25 maart.

Hieronder twee foto's van 26 maart waarop te zien is hoe de chicanes op de Massijslaan worden verwijderd om te zorgen voor een betere doorstroming na afluiting van de Leijenseweg.

Hier hoeven auto's niet meer op tegemoetkomend verkeer, met name vrachtwagens en bussen. In de verte de rotonde, en dichterbij de omleiding via de Donsvlinder (rechtsaf).

27 maart, alles is klaar, bijna! Mooi, die signaalkleur van het fietspad.

Rood heeft voorrang op grijs, duidelijk! Automobilisten worden geholpen met opletten door de kleur van het fietspad.

De dag nadat deze foto is gemaakt zijn de werkzaamheden aan de rotonde afgerond (28 maart), en lag ook aan deze kant van de weg een zebrapad.


Voortgang werkzaamheden t/m 22 december 2014

Foto's: Rob Sondaar

Links en rechts, resp. 8- en 9 december. Langs van het tracé tussen rotonde en spoorwegovergang zijn alle bomen en struiken weggehaald.

Leijenseweg kijkend richting De Leijen, en (rechts) richting Soestdijkseweg. Foto's van 9 december.

Links: Wat er van de bomen overblijft met daarachter het voormalig politiebureau.

Op 16 december is de rotonde al volop in gebruik genomen door het snelverkeer. Vooral de fietsers moeten nog even geduld oefenen. Zicht op de Kees Boekelaan richting het fietserstunneltje. Foto 1

Vanaf het standpunt van foto 1, maar nu kijkend richting Werkplaats en Het Nieuwe Lyceum. Op een enkele aansluiting van fietspaden na is de rotonde nu fully operational.

22 december. Dit fietspad richting het spoor, vanaf de Berlagelaan, is weer doorgaand Dit fietspad, aan de overkant, eindigt met een oprit naar stoep en fietsenrekjes.

De fietspaden zijn klaar voor gebruik. Rechts het fietspad richting spoor dat opnieuw, samen met de Leijenseweg, afgesloten zal worden als de werkzaamheden aan de ondertunneling beginnen.

De verbindingen zijn gelegd. De toplaag op de rotonde en de markeringen ontbreken nog.


Asfaltering rotonde aansluiting Massijslaan en bekabeling langs de Plus, 28 november

Foto's: Rob Sondaar

Een klein legioen kabelaars in de weer. Rechts de vers gegraven geul langs de PlusMarkt.

Hier moet omgefiets worden.

Terwijl er wordt geasfalteerd gaan de stratenmakers werkzaamheden gewoon door.


Aanvang werkzaamheden t/m 23 november 2014

Foto's: Rob Sondaar

Foto's gemaakt op 7 oktober 2013. De spoorwegovergang bij het station was afgesloten, en de tunnel was nog niet klaar, een voorproefje van wat komen gaat als de overgang in de Leijen wordt afgesloten voor de ondertunneling. De foto's zijn genomen vóór de bomenkap (41 stuks) om ruimte te maken voor de aanleg van de rotonde waarmee 21/22 oktober 2014 is begonnen.

Links zijn al wel wat struiken gerooid, maar verder zijn dit plaatjes van vóór en na de kap.


fietspaden, fietspad tegenover de Plusmarkt

Het stukje fietspad voorbij de Kees Boekelaan richting spoor, 7 oktober 2013 en 23 november 2014

Foto van 22 oktober. Vooral ook voor de fietsende schoolgaande jeugd zijn- en worden er borden geplaatst met omleidings-adviezen. Dat bord is een beetje overbodig en eerder verwarrend omdat het naast de Leijenseweg staat, en het bord verplicht fietspad mag ook wel weg.

24 oktober, weg fietspad. 8 november, dag nieuw fietspad ( deels).
fietspaden, fietspad langs de Plusmarkt

De Plusmarkt is nog via dit fietspad vanuit het westelijke deel van De Leijen te bereiken, en eindelijk is de stoep plaatselijk verlaagd, voor korte tijd.

Hier houdt het echt op. Waar het fietspad liep staan nu "werkauto's".

Nostalgische mobiele bouwkeet.

De Plusmarkt is nog bereikbaar via het fietspad. Nu niet meer (23 november).
Bypass voor autoverkeer ter voorbereiding van het "leggen" van de rotonde

Waar een fietspad lag komt nu een tijdelijke verbinding van Massijslaan met de Leijenseweg (bypass), richting spoorwegovergang. Het verkeer uit het oude deel van De Leijen moet via de Donsvlinder omrijden. Vooral in de ochtendspits is er veel kruising met fietsende jeugd (Rietveldlaan) op weg naar school (WP en HNL).

De bypass is klaar voor gebruik. Foto vanaf de Massijslaan.

Op 8 november is de bypass niet meer nodig en later zal hij worden afgebroken.

De fietsroute voor de schoolgaande jeugd loop o.a. via "het tunneltje" en de Berlagelaan richting de middelbare scholen. Op het moment dat het snelverkeer moet omrijden via de Donsvlinder worden er weer verkeersregelaars ingeschakeld. Alles komt uiteindelijk samen op de Kees Boekelaan.

Nu alleen nog formeel afgesloten (22 oktober). Vijf dagen later al helemaal opgebroken.

Het omgeleide snelverkeer kruist hier via de Hans Memlinglaan de Kees Boekelaan. Hoewel fietsers hier voorrang hebben is er toch een verkeersregelaar ingezet voor de extra veiligheid.

13 november, de weg voor autoverkeer ligt hier al, maar het fietspad (Kees Boekelaan) ligt er nog onderbroken bij.

Massijslaan

Links: Zicht vanuit de Massijslaan op de Leijenseweg, 24 oktober. Op de rechterfoto van 22 oktober is nog groen te zien voor het flatgebouw. Nog geen week later is ook dat grotendeels afgevoerd.

Foto's van 2 november. Rechts: Vooraan, de gefreesde Leijenseweg ter hoogte van de ex-T-kruising.

Op de foto links: Drukte op de Massijslaan omdat de Leijenseweg tussen Massijslaan en Berlagelaan wordt geasfalteerd en het verkeer van en naar de Berlagelaan wordt omgeleid via Donsvlinder (Plusmarkt) en de Hans Memlinglaan.

Berlagelaan | Leijenseweg

22 sept. De eerste dag van de omleidingen, borden aan de Berlagelaan. De Leijenseweg is nu afgesloten.

Deze weg naar school is voorlopig afgesloten. Vlak voorbij de barricade in de Kees Boekelaan wordt de bovenlaag van de Leijenseweg tussen Berlagelaan en de voormalige kruising Leijenseweg - Massijslaan geschraapt, daar komt een nieuwe toplaag. Foto's van 27 oktober

Het frezen is gedaan, diezelfde 27 oktober nog. Op 5 november wordt er geasfalteerd.

Fietsers mogen tijdelijk over het voetpad. Het walsen van het dampende asfalt.

De aansluiting op de toekomstige rotonde. Gezien vanuit een andere hoek.

7 november is de T-kruising voorzien van een gele toplaag. De T vormt een "milde" drempel. Op de foto rechts, van 13 november, is te zien dat ook het eerste stuk van het fietspad richting spoor is geasfalteerd.

De rotonde
Het hart van de rotonde, met in de verte de Berlagelaan (foto van 8 november)

Aan de zuidkant van de kruising is 27 oktober ruimte gemaakt voor de rotonde in aanbouw. Vier uur later is al een stuk van het wegdek gesloopt.

2 november, kijkend richting Plusmarkt 7 november, idem.

Foto's gemaakt op 8 november, de betonnen afbakening ontbreekt nog. Op de linker foto links de Massijslaan, en op de rechter foto kijkend richting spoor.