Inventum, van fabriek tot woonwijkFoto's: Rob Sondaar, tenzij anders vermeld

Foto: beeldbank Historische kring De Bilt

In 1908 is aan de Leijenseweg het bedrijf van start gegaan (8 werknemers) dat in 1915 de naam Inventum kreeg. Oorspronkelijk werden er kleinere elektrische apparaten vervaardigd, en later is Inventum de boilers gaan produceren waaraan het bedrijf zijn bekendheid grotendeels dankt. Er waren al verhuisplannen toen er in mei 2010 brand uitbrak in het kantoorgedeelte. Daarna is de verhuizing naar Houten in een nieuw pand versneld doorgezet. Inventum lag toen al ingesloten in een woonwijk, tussen de Anne Franklaan en de 2e Brandenburgerweg.

De ramen van het gebouw langs de 2e Brandenburgerweg waren al jaren afgetimmerd. Het gebouw zou toch gesloopt worden. Toen brak er in het kantoor aan de Leijenseweg brand uit. Op de foto's, gemaakt op 6 mei 2010, is te zien hoe er wordt nageblust. Snel daarna is met de definitieve sloop begonnen.

De rechterkant van het kantoor aan de Leijenseweg ruim twee maanden na de brand.

Deze foto's zijn 14 juli 2010 gemaakt, een groot deel van de fabriek is dan al gesloopt.

Op het terrein voor de fabriek, waar vrachtwagens aan en af reden en geparkeerd stonden, vormt zich een minilandschap van puin terwijl machines tevoorschijn komen door verdwenen muren.

Als al het materiaal is afgevoerd, inclusief de betonnen vloerdelen kan aan het afgraven van verontreinigde grond begonnen worden.

Het terrein is al voor een groot deel afgegraven.

Foto's hierboven en hieronder zijn genomen op 11 oktober 2010 vanaf de Anne Franklaan.

Dit bord spreekt voor zich.

Ruim twee jaar ligt het terrein nu te herstellen. Foto van 9 januari 2013

Vier jaar na de brand is te zien hoe de natuur zijn gang gaat, er groeit alweer van alles, nog heel even. Foto 9 mei 2014

En dan is er weer menselijke activiteit. De kavels voor de toekomstige bebouwing worden zichtbaar.

Boven: foto's van 2 september 2014

Onder: foto's van 14 oktober 2014


18 november 2014, pijpen en leidingen liggen in de grond, er zijn funderingen gelegd en er wordt al "omhoog gebouwd".

De bomen langs de Leijenseweg t.o. het terrein worden gekapt. Daar komt de rotonde waar nu de T-kruising met de 2e Brandenburgerweg is.

Je kan ze het beste 's winters kappen, dan valt het wat minder op.

En zó gaat het worden volgens "Le Grand- schaars-goed". Er zijn 3 varianten. De goedkoopste twee varianten zijn al verkocht. Van het duurste type, de twee-onder-één-kap (18 stuks), is het nog niet zover. Wie op tijd de vereiste (v.o.n.) € 585.000.- op tafel kan leggen mag zich de eigenaar noemen. (dd 20 nov 2014)

Links: Afbeelding (Le Grand) van de nog te bouwen, maar al wel verkochte "Herenhuizen".


Bomenkap langs het traject (Leijenseweg) waar ondertunneld gaat worden, van Massijslaan tot 2e Brandenburgerweg. Mis(t)troostig beeld vanuit de Leijen, vastgelegd op 9 december 2014.

De eerste bomen zijn gerooid, plus de rest van het groen, hier aan de kant van de brandweerkazerne. Verderop zijn nog de bomen te zien die voor het voormalig politiebureau staan en morgen (10 december 2014) aan de beurt zijn

Foto's hieronder en -boven: Aan weerszijde van de Leijenseweg tussen voormalig politiebureau en het voormalig Inventumterrein zijn de bomen gekapt, in stukken geaagd en tot strooisel verwerkt.


7 januari 2015, het is een kale boel geworden.

Achter de opening in het hekwerk aan de Leijenseweg. Het middenterrein vanaf de lus in de Anne Franklaan gefotografeerd. In de verte het voormalige politiebureau.

De tweede woonlaag komt eraan, 7 januari 2015

Foto's van 4 februari 2015

De bouw vordert gestaag. Boven links is goed te zien hoe kaal het geworden is, vanaf de brandweerkazerne gezien. Op de foto rechts hebben de huizen aan de Anne Franklaan al een dak gekregen.

Vanuit de Leijen ziet het er iets vrolijker uit, zie foto links.

De bouw gezien vanaf de 2e Brandenburgerweg deels onzichtbaar door een hek en het zand erachter.
16 februari 2015, het gaat hard. De pannen liggen in stapeltjes op het dak.