De Leijen


Van T-kruising tot rotonde, Massijslaan-Leijenseweg

Foto's: Rob Sondaar

Foto's gemaakt op 7 oktober 2013. De spoorwegovergang bij het station was afgesloten, en de tunnel was nog niet klaar, een voorproefje van wat komen gaat als de overgang in de Leijen wordt afgesloten voor de ondertunneling. De foto's zijn genomen vóór de bomenkap (41 stuks) om ruimte te maken voor de aanleg van de rotonde waarmee 21/22 oktober 2014 is begonnen.

Links zijn al wel wat struiken gerooid, maar verder zijn dit plaatjes van vóór en na de kap.


fietspaden, fietspad tegenover de Plusmarkt

Het stukje fietspad voorbij de Kees Boekelaan richting spoor, 7 oktober 2013 en 23 november 2014

Foto van 22 oktober. Vooral ook voor de fietsende schoolgaande jeugd zijn- en worden er borden geplaatst met omleidings-adviezen. Dat bord is een beetje overbodig en eerder verwarrend omdat het naast de Leijenseweg staat, en het bord verplicht fietspad mag ook wel weg.

24 oktober, weg fietspad. 8 november, dag nieuw fietspad ( deels).
fietspaden, fietspad langs de Plusmarkt

De Plusmarkt is nog via dit fietspad vanuit het westelijke deel van De Leijen te bereiken, en eindelijk is de stoep plaatselijk verlaagd, voor korte tijd.

Hier houdt het echt op. Waar het fietspad liep staan nu "werkauto's".

Nostalgische mobiele bouwkeet.

De Plusmarkt is nog bereikbaar via het fietspad. Nu niet meer (23 november).
Bypass voor autoverkeer ter voorbereiding van het "leggen" van de rotonde

Waar een fietspad lag komt nu een tijdelijke verbinding van Massijslaan met de Leijenseweg (bypass), richting spoorwegovergang. Het verkeer uit het oude deel van De Leijen moet via de Donsvlinder omrijden. Vooral in de ochtendspits is er veel kruising met fietsende jeugd (Rietveldlaan) op weg naar school (WP en HNL).

De bypass is klaar voor gebruik. Foto vanaf de Massijslaan.

Op 8 november is de bypass niet meer nodig en later zal hij worden afgebroken.

De fietsroute voor de schoolgaande jeugd loop o.a. via "het tunneltje" en de Berlagelaan richting de middelbare scholen. Op het moment dat het snelverkeer moet omrijden via de Donsvlinder worden er weer verkeersregelaars ingeschakeld. Alles komt uiteindelijk samen op de Kees Boekelaan.

Nu alleen nog formeel afgesloten (22 oktober). Vijf dagen later al helemaal opgebroken.

Het omgeleide snelverkeer kruist hier via de Hans Memlinglaan de Kees Boekelaan. Hoewel fietsers hier voorrang hebben is er toch een verkeersregelaar ingezet voor de extra veiligheid.

13 november, de weg voor autoverkeer ligt hier al, maar het fietspad (Kees Boekelaan) ligt er nog onderbroken bij.

Massijslaan

Links: Zicht vanuit de Massijslaan op de Leijenseweg, 24 oktober. Op de rechterfoto van 22 oktober is nog groen te zien voor het flatgebouw. Nog geen week later is ook dat grotendeels afgevoerd.

Foto's van 2 november. Rechts: Vooraan, de gefreesde Leijenseweg ter hoogte van de ex-T-kruising.

Op de foto links: Drukte op de Massijslaan omdat de Leijenseweg tussen Massijslaan en Berlagelaan wordt geasfalteerd en het verkeer van en naar de Berlagelaan wordt omgeleid via Donsvlinder (Plusmarkt) en de Hans Memlinglaan.

Berlagelaan | Leijenseweg

22 sept. De eerste dag van de omleidingen, borden aan de Berlagelaan. De Leijenseweg is nu afgesloten.

Deze weg naar school is voorlopig afgesloten. Vlak voorbij de barricade in de Kees Boekelaan wordt de bovenlaag van de Leijenseweg tussen Berlagelaan en de voormalige kruising Leijenseweg - Massijslaan geschraapt, daar komt een nieuwe toplaag. Foto's van 27 oktober

Het frezen is gedaan, diezelfde 27 oktober nog. Op 5 november wordt er geasfalteerd.

Fietsers mogen tijdelijk over het voetpad. Het walsen van het dampende asfalt.

De aansluiting op de toekomstige rotonde. Gezien vanuit een andere hoek.

7 november is de T-kruising voorzien van een gele toplaag. De T vormt een "milde" drempel. Op de foto rechts, van 13 november, is te zien dat ook het eerste stuk van het fietspad richting spoor is geasfalteerd.

De rotonde
Het hart van de rotonde, met in de verte de Berlagelaan (foto van 8 november)

Aan de zuidkant van de kruising is 27 oktober ruimte gemaakt voor de rotonde in aanbouw. Vier uur later is al een stuk van het wegdek gesloopt.

2 november, kijkend richting Plusmarkt 7 november, idem.

Foto's gemaakt op 8 november, de betonnen afbakening ontbreekt nog. Op de linker foto links de Massijslaan, en op de rechter foto kijkend richting spoor.